Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Biserica Cuviincioasa Paraschiva din satul Bobicești

În anul 1887, în comună erau o școală și o biserică de lemn (un preot, doi cântăreți).”
,,Înainte de a se construi din cărămidă, fenomen care se generalizează în satul oltean de la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea, au existat biserici din lemn. Informațiile referitoare la acestea sunt extrem de reduse și se găsesc mai cu seamă în catagrafii.
,,În satul Bobicești era o biserică cu hramul Sf. Paraschiva, ridicată în anul 1818, reconstruită în anul 1908.”
Pisanie: ,,Această sfântă biserică cu hramul Sfânta Cuvioasa Paraschiva s-a ridicat din temelie în anul 1907-1908 în zilele Preasfințitului episcop Atanasie Mironescu al Râmnicului cu toată cheltuiala și osteneala preotului Dumitru Bobicescu. Zidirea bisericii a fost executată de către domnul Grantz Demetza din Slatina, iar pictura a fost executată de către domnul Gheorghe Baba din Craiova. Lucrarea a început în anul 1907 și s-a terminat în anul 1908, iar la 14 octombrie 1908 de ziua Cuvioasei Paraschiva, s-a sfințit de către P. S. Episcop Atanasie Mironescu, Preot paroh fiind Dimitrie Bobicescu.”
Fondatorul bisericii Bobicești a fost preotul Dimitrie Bobicescu (1837-1915), ale cărui oseminte se află în biserică. La intrarea în curtea bisericii, pe partea stângă, se află înmormântat fiul său, preotul Gheorghe Bobicescu (1882-1967), iar în partea dreaptă, se află înmormântat preotul Moștenescu Constantin și soția sa, înv. Moștenescu Alexandrina.
În Monografia Județului Romanați-Contribuțiuni (Ștefan N. Ricman și colab., 1928, p. 370), se specifică: ,,Biserica parohială cu hramul Cuvioasa Paraschiva, construită din zid în 1908, în comuna Bobicești, reparată în 1940, în stare foarte bună. Casă parohială nu este. Are 8 ha. Pământ și 2 cimitire împrejmuite cu gard de ulucă, unul la Bobicești, al doilea în Chintești, având și o capelă ruinată. Cor bisericesc mixt pe 4 voci. Biblioteca parohială cu puține cărți.Cămin cultural înființat 1938, preotul e președinte. Starea religios-morală bună. Sectanți nu sunt. Intelectuali ridicați din parohie: 2 preoți, 6 învățători, 1 inginer, 2 doctori, 1 magistrat, 1 ofițer –fii de săteni. S-au donat de enoriași 100.000 lei pentru restaurarea bisericii, un monument al eroilor și împrejmuirea cimitirului. Cantina școlară alimentează cu ceaiu elevii săraci.”
În anul 1940, cu ajutorul și obolul tuturor enoriașilor, s-a restaurat și spălat pictura, de către preotul pictor Constantin Barneanu din Craiova, ajutat fiind de pictorul Gheorghe Tudor.
Resfințirea s-a făcut în ziua de 20 octombrie 1940, dar în a treia duminică de la sfințire, un grozav cutremur din noaptea de 9/10 noiembrie a adus mari avarii bisericii. Prin stăruința preotului paroh Constantin Moștenescu și cu ajutorul enoriașilor parohiei Bobicești, după o muncă ce a durat 4 ani, s-a putut renova complet, și, astfel, în ziua de 234 24 noiembrie 1944, s-a sfințit din nou, în prezența tuturor autorităților locale și județene, precum și a enoriașilor din comună.
Anul 1977 este din nou un an greu pentru biserica parohială. Marele cutremur din 4 martie 1977 ce a zguduit destul de serios țara noastră, a dus la avarierea gravă, în cea mai mare parte, a construcției bisericii. Au fost întreprinse ample lucrări de rezidire, subzidire a clădirii bisericii, prin străduința preotului paroh Gheorghe Delureanu și a enoriașilor parohiei Bobicești. Aceste lucrări au fost executate de meșteri germani, conduși de domnul Iosif Nutz. De asemenea, în cadrul acestor lucrări, s-au făcut și lucrările de repictare, acestea fiind executate de preotul pictor Ioan Ilioniu. Comitetul care a participat la restaurarea bisericii Bobicești: cantor Dumitru Ilie, epitrop Drăgănoiu Ion, membrii Stoica Gheorghe, Ionescu Dumitru, Cioran Dumitru, Drăgănoiu Ștefan, Dincă Gheorghe, Mateescu Petre, Badea Ilie, Văduva Ilie, Rădulescu Nicolae, Preot paroh Delureanu P. Gheorghe (1 IX 1979).
Resființirea bisericii a avut loc la data de 9 noiembrie 1979, și, a fost oficiată de către P.S. Episcop Gherasim Cristea.
În urma cutremurului din 1987, biserica a suferit din nou, mai ales la partea interioară, pictura fiind avariată în mai multe locuri. Prin stăruința aceluiași preot paroh, Gheorghe Delureanu, și, cu ajutorul dat de Facultatea de Teologie din București, o grupă de viitori pictori bisericești, conduși de pictorul George Păunescu din Bobicești, au petrecut vara anului 1998 pe schelele din interiorul bisericii, reparând, în cea mai mare parte, avariile produse la interior, în urma cutremurului din 1987.
Tot în anul 1998, s-a renunțat la tencuiala exterioară, refăcânduse în întregime, tot prin stăruința preotului paroh Gh. Delureanu.
În iulie 2002, pictura a suferit din nou o spălare și repictare, prin unele locuri, atât în interior cât și în exterior, prin stăruința preotului paroh Augustin Delureanu, ajutat fiind de enoriașii parohiei Bobicești, pictor fiind domnul Cârstea Cornel. Comitetul care a participat la restaurarea picturii bisericii Bobicești: cântăreț Botescu Ștefan, membrii Consiliului parohial: Pătru Ilie, Florea Dumitru, Radu Gheorghe, Osiac Constantin, Craiț Ion, Epitrop: Stoica Ion.
Resfințirea bisericii s-a făcut la data de 10 noiembrie 2002, de către P.S. Gherasim, în prezența tuturor oficialităților județene și locale și a enoriașilor parohiei.
În anii 2003-2004 s-au făcut lucrări de reparații la gardul împrejmuitor de către enoriași și Preotul paroh Augustin Delureanu, ce slujește și în prezent parohia bisericii Bobicești. Biserica de la Bobicești, a fost declarată de curând, ,,monument istoric”
În satul Comănești nu există biserică și locuitorii satului sunt nevoiți să meargă la biserica din satul Bobicești. Aici există însă un cimitir, despre care preotul Gheorghe Delureanu își amintește cum ,,Moș Ilie, țăran autentic, din satul Comănești, îmbrăcat în haine de dimie și cu opinci, s-a luptat mult timp pentru ca la Comănești, sătenii să aibă un cimitir al lor și un clopot, care, prin bătaia lui să anunțe sătenii de anumite evenimente.
Fiind preot la biserica Bobicești, mergeam la Comănești unde slujba de înmormântare o făceam sub acel clopot, pe care sătenii au reușit să-l obțină, ca de altfel, și locul pentru cimitir.” 236 În anul 1987,
Preotul paroh Delureanu Gheorghe a reușit să realizeze aici următoarele lucrări: construirea unei capele cu clopotniță din cărămidă, lărgirea și împrejmuirea cimitirului cu gard din plăci prefabricate de beton.
Parohia fiind in prezent slujita de preotul Delureanu Augustin
.

Contact

  • 0745378450
  • Adresă – Bobiceşti, Sat Bobiceşti

Galerie

Sari la conținut