Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ordinea stingerii obligatiilor fiscale

Ordinea de stingere a obligatiilor bugetare a fost modificata după cum urmează:
Reglementata de art. 165 din noul Cod de procedura fiscala, in ordinea stingerii obligatiilor fiscale la bugetul local se introduce o prioritate in sensul ca impozitele datorate se pot achita doar dupa plata amenzilor neplatite, trimise spre valorificare catre autoritatea publica locala.

Ordinea stingerii obligatiilor fiscale

(1) Daca un debitor datoreaza mai multe tipuri de obligatii fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate obligatiile, atunci se stinge obligatia fiscala pe care o indica debitorul, potrivit legii, sau care este distribuita potrivit prevederilor art. 163, dupa caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urmatoarea ordine:

a) toate obligatiile fiscale principale, în ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea debitorului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma platita se sting cu prioritate amenzile contraventionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar daca debitorul indica un alt tip de obligatie fiscala. Aceste prevederi nu se aplica în cazul platii taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36.

In concluzie:

pentru taxele locale mai intai se achita amenzile pentru ca mai apoi sa se achite impozitele datorate

Sari la conținut