Primaria BOBICESTI - OLT

Site-ul oficial al UAT Bobicesti

Ovidiu Barbulescu

Expoziţii personale:
21 de expoziţii de pictură şi grafică deschise la Craiova, Calafat, Filiaşi, Balş, Slatina, Gap- Franţa.
2010- Expoziţie personală retrospectivă de pictură şi grafică, Galeria „Arta“ a U.A.P.- Filiala Craiova.

Expoziţii naţionale:
1977, 1982, 1984, 1988, 1990, 1998- Bucureşti

A participat la toate expoziţiile judeţene, interjudeţene organizate de Filiala Craiova a UAP începând din 1970.
 

 

Expoziţii de grup:
„Grup 6“, „Grup 6+1“, „Grup Nic. Truţă, Paul Tudor, Ovidiu Bărbulescu“.
1992-2001 „Salonul Anual al Artiştilor Plastici Olteni“, Muzeul de Artă Craiova.
1998- „Salonul de Sud“, Râmnicu Vâlcea.
1998- „Craiova- oameni şi locuri, sec. XIX- XX“, Muzeul de Artă Craiova.
2006, mai- Expoziţia „180 de ani de pictură românească la Craiova“, deschisă la Palatul „Jean Mihail“ Craiova.
2004-2008- „Salonul Municipal de Artă Plastică“, Muzeul de Artă Craiova.
2008-„Aguarelle Groupe“, Galeria „Arta“ Craiova, Galeria „Radio Art“              Craiova, Muzeul Sătesc Dobriceni- Olt.
2009- „Un secol de artă cultă în Ţara Oltului“- Muzeul de Artă Craiova şi Muzeul Judeţean de Artă Slatina- Olt.
2009- „Aquarelle Groupe“, Galeria „Lascăr Vorel“, Piatra Neamţ şi Galeria „Arta“ Craiova.
2010, mai - „Expoziţia de pictură, grafică, sculptură şi arte decorative“ a U.A.P.- Filiala Craiova, Galeria „Arta“ Craiova.
2011- „Salonul Municipal de Artă Plastică- Craiova 2011“, Galeria „Arta“, Craiova.

Lucrări în colecţii
Are lucrări în muzee şi instituţii din ţară, în colecţii particulare din ţară şi străinătate (Franţa, Anglia, Canada, Israel, Iran, Olanda Danemarca, Belgia, Polonia, Republica Moldova, S.U.A., Austria, Spania, Portugalia, Germania, Italia).
Documentări în străinătate: Cehoslovacia- 1968, Iugoslavia- 1968, Bulgaria-1991, Polonia- 1994, Austria, Italia şi Franţa- 1998, Italia, Franţa şi Gramania- 2002, Bulgaria- 2010, Praga, Karlovi Vary- 2010.

Autor de ilustraţii de carte şi publicitară.
Cronici de artă plastică în revistele: „Ramuri“, „Mozaicul“, ziarele „Demnitatea“, „Meridian“, „Cuvântul Libertăţii“, „Gazeta de Sud“   şi emisiuni la Radio Oltenia Craiova, TVS Craiova, TVR 2, TVR 3.

Publicaţii în domeniul artistic:
1993- „Dicţionar de artă. Termeni de atelier“, Ed. Sigma, Bucureşti (în colaborare cu Ion N. Şuşală)
1995- „Gheorghe Teodorescu- Romanaţi“ Craiova
„2003- Dicţionar de arsmatetică“, Bucureşti (în colaborare cu Ion N.Şuşală)
Menţionat în A.B.I.- Institutul American Biografic, în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Registrului Internaţional al Conducerii Distinse- septembrie 1998 şi în Enciclopedia Personalităţilor din România, ediţia a IV-a, 2009.
2006-2009- Profesor asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţi- D.P.I.P.P., Universitatea Bucureşti.
În 2002- „Diploma de Excelenţă“ acordată de MEC pentru întreaga activitatea didactică de creaţie şi managerială.

Consideraţii despre arta lui Ovidiu Bărbulescu:

„Pictorul Bărbulescu Ovidiu, prin „naturile statice“, face să ne ducem cu mintea de la Chardin până la Theodor Pallady, neocolind pe nemuritorul nostru Luchian, natura zisă moartă trebuind să dea bucuria spirituală a tot ce a fost viaţă prin lumină şi culoare, ca pe o reînviere, ca pe o nemurire“.
V.G. Paleolog- 1966

„Pictura lui Ovidiu Bărbulescu are o sensibilitatea cromatică aparte, clădită atât pe ştiinţa principiului sintezei lumină-culoare, cât şi pe sinceritatea demersului plastic, pe transfigurarea realului la cote înalte de arderi lăuntrice“.
Vasile Drăguţ- 1983

„Un Andre Lhote sau, mai degrabă, un Toniţa al Olteniei? Îl cunosc prea bine pe Ovidiu Bărbulescu pentru a nu fi exagerat o asemenea posibilă comparaţie. Ca şi aceşti mari înaintaşi, în faţa şevaletului, în mijlocul discipolilor sau la masa de scris, O.B. este un veşnic nemulţumit şi un pasionat experimentator pentru sine şi, mai ales, pentru alţii.“
Ion N. Şuşală – 1991

„Natura, în infinita sa formă de manifestări, devine, în creaţia lui Ovidiu Bărbulescu, o stare de spirit, un fel de a fi şi de a trăi „curat“ bucuria frumosului, de a se lăsa luminat de lumina culorilor. Subiect şi pretext pentru pictor, peisajul este locul unde se concentrează formele şi culorile în libertatea lor reală, totul învăluit într-o lumină blândă, discretă, fără distorsiuni sau efecte căutate“.
Florin Rogneanu- 1991

„Ovidiu Bărbulescu este un poet al culorii, dar şi al liniei. Armonie este cuvântul care sintetizează esenţa personalităţii lui Ovidiu Bărbulescu; o personalitate complexă în care se întâlnesc discreţia, delicateţea, tenacitate şi fermitatea.“
Nicolae Marinescu- 2000

„Profesorul, pictorul şi mai ales acuarelistul Ovidiu Bărbulescu este o prezenţă activă şi remarcabilă în viaţa artistică a Craiovei de mai bine de patru decenii.
Talent viguros, autentic, el s-a impus atenţiei ca artist plastic, prin sensibilitate, lumină rafinată, delicată, discretă a culorilor, cât şi printr-un limbaj propriu de exprimare a realităţii.“
Paul Rezeanu- 2010

„Ovidiu Bărbulescu a condus cu rezultate remarcabile Liceul Pedagogic din Craiova, cum s-a numit o vreme, impunându-l în rândul instituţiilor de frunte ale ţării. Profesor excelent şi exemplar- care a servit drept model elevilor pe care i-a avut de-a lungul carierei sale, dar şi pictor- ocupând un loc important în familia artiştilor plastici cu care Oltenia se mândreşte.“
Nicolae Andrei- 2010